Ring på +45 98 127 128

2 stk. Husets crispy sushi

2 stk. Husets crispy sushi

spicy crispy chicken, Philadelphia, avocado, japasnsk mayo, spicy 7 krydderi

Amount

PriceDKK20